26 березня відбулося засідання Харківського юридичного товариства, на якому виступила Ганна Христова із темою «Право на життя в умовах мирного часу й збройних конфлітків». Виступ підготовлено за результатами участі у наукових заходах, організованих та проведених Європейським судом з прав людини спільно з Міжнародним інститутом прав людини, а також Директоратом прав людини та верховенства права Ради Європи (Страсбург, 13-18 лютого 2015 р.)

Ганна Олександрівна представила загальний огляд позицій провідних європейських фахівців з питань прав людини за такими напрямами:

* Право на життя: 20 років юридичного розвитку з часів справи McCann v the United Kindom

* Субстантивні аспекти права на життя: основні досягнення з часів справи McCann v the United Kindom

* Питання, які стосуються початку та кінця життя згідно з Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод. Сучасні проблеми біоетики у світлі Конвенції Ов’єдо про права людини та біомедицину (1997)

* Позитивні зобов’язання держави щодо права на життя: загальний огляд. Позитивні зобов’язання та «нова епоха субсидіарності»

* Планування та контроль за операціями, які передбачають застосування летальної сили. Ефективне розслідування застосування летальної сили: стандарти незалежності та безсторонності

* Співвідношення між міжнародним гуманітарним правом та правом прав людини: конфлікт чи взаємодоповнення?

* Застосування права прав людини у ситуації конфлікту: коли «акт війни» є правомірним (у контексті статті 15 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод)?