В 2008 году у меня был ипотечный кредит в долларах. Договор был заключен при курсе 5,05 грн / дол. А с конца 2008 г. ситуация резко изменилась. Тогда я обратилась к банку с предложением внести изменения в договор, ссылаясь на существенное изменение условий. Попытка ожидаемо успехом не увенчалась. В суд я не пошла. Но если бы я была должником банка сегодня, то наверняка  попробовала разрешить вопрос в суде. Хотя бы исключительно из любопытства. Текст предложения, написанный мной тогда и который даже сегодня легко можно переделать в исковое заявление, прилагаю. Вдруг кому-то пригодится 😉

Закритому акціонерному товариству „ОТП Банк”, місто Київ 01033, вул. Жилянська, 43, код ЄДРПОУ 21685166

Відділенню „ОТП Банк” „Благовіщенське”, місто Харків 61012, вул. Енгельса, 21

Уварової Олени Олександрівни, ідентифікаційний номер ********** паспорт серії ********

ПРОПОЗИЦІЯ
про внесення змін до кредитного договору № ML****

********** 2008 року між мною, Уваровою Оленою Олександрівною (далі – Позичальник), і Закритим акціонерним товариством „ОТП Банк” (далі – Банк) укладено кредитний договір № ML**** (далі – Договір), за яким Банк надав Позичальнику **** доларів США на придбання нерухомого майна.
Згідно з п. 1.11.1 Договору усі платежі для повернення суми кредиту та сплати процентів за користування кредитом повинні здійснюватись Позичальником у валюті кредиту (тобто доларах США). Відповідно до п. 1.11.3 Договору Банк має право на свій власний розсуд прийняти виконання боргових зобов’язань, що повинні бути виконані у вільноконвертованій валюті, у іншій вільноконвертованій валюті.
На момент укладення Договору офіційний курс гривні до долара США становив 505 гривень за 100 доларів. З жовтня 2008 року національна грошова одиниця значно знецінилася. За останні три місяці на дати здійснення платежу за Договором офіційний курс гривні до долара США становив: на 26.11.2008 р. – 660.96 гривень за 100 доларів США, на 26.12.2008 р. – 779.00 гривень за 100 доларів США, на 23.01.2008 р. – 770.00 гривень за 100 доларів США. При цьому курс, за яким долар пропонувався до продажу комерційними банками, був і залишається вищим за офіційний курс. Зокрема, 19.11.2008 р. Позичальником за Договором було здійснено платіж за курсом 588,5 гривень за 100 доларів США; 17.12.2008 р. — за курсом 775 гривень за 100 доларів США. 22.01.2009 р. „ОТР Банк” пропонував долар до продажу за курсом 820 гривень за 100 доларів США. У зв’язку з цим місячний платіж за Договором зріс на 65 відсотків порівняно з місячним платежем на момент укладення договору.
Відповідно до частини 1 статті 652 Цивільного кодексу України у разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору, договір може бути змінений або розірваний за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті зобов’язання. При цьому зміна обставин є істотною, якщо вони змінилися настільки, що, якби сторони могли це передбачити, вони не уклали б договір або уклали б його на інших умовах. Принципи УНІДРУА, які фіксують звичаї ділового обороту (п. 2 Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 07.04.2008 р. № 01-8/211), називають підставою для зміни договору утруднення, під якими розуміється випадок, коли суттєво змінюється рівновага договірних зобов’язань у зв’язку зі зростанням для сторони вартості виконання (ст. 6.2.2 Принципів УНІДРУА).
Зміна курсу гривні по відношенню до іноземних валют, зокрема до долару США, яка відбулася з моменту укладення Договору і була такою, що не могла бути передбачена Позичальником на момент його укладення, стала настільки істотною, що робить виконання Договору для Позичальника неможливим.
Світова практика врегулювання аналогічних ситуацій виходить з того, що ризик негативних наслідків істотної зміни обставин, з яких виходили сторони при укладенні договору, має брати на себе та зі сторін договору, яка могла краще оцінити ризик їх настання. Так, у договорі між споживачем і суб’єктом господарювання такою стороною вважається останній, оскільки саме в нього є досвід роботи у певній сфері, він залучає до неї професіоналів, має більший доступ до інформації, що характеризує тенденції розвитку відносин у сфері його господарської діяльності. Крім того, Позичальником перед укладенням Договору було надано Банку достовірну й вичерпну інформацію про свої доходи за останні шість місяців, яка свідчила, що всі доходи Позичальник отримує в національній валюті України, а отже Банк міг оцінити ризик надання кредиту в еквіваленті до долару США.
Зважаючи на знецінення гривні по відношенню до долара США, в еквіваленті до якого виражене боргове зобов’язання Позичальника за Договором, а також на необхідність справедливого розподілу ризику настання негативних наслідків між сторонами Договору, вважаю таким, що відповідає принципам розумності і добросовісності, внесення змін до Договору, які дозволять Позичальнику здійснювати платежі за Договором у гривні, виходячи з такого фіксованого курсу гривні до долару США: 600 гривень за 100 доларів США.
Враховуючи викладене вище на підставі статей 3, 651-654 Цивільного кодексу України,

ПРОПОНУЮ:
1. Змінити текст п. 1.11.1 Договору на такий: „Усі платежі для повернення суми Кредиту та сплати процентів за користування Кредитом повинні здійснюватись Позичальником у Валюті Кредиту або у гривні за курсом 600 (шістсот) гривень за 100 (сто) доларів США” в строки, встановлені цим Договором”.
2. Пункт 1.11.3 із застереженням Договору виключити.
3. Нотаріально засвідчити зміни до Договору. Витрати на нотаріальне посвідчення покласти на Позичальника.

Правда, я должна предупредить: суды Украины уже давно занимают позицию, согласно которой изменение курса гривны к иностранной валюте, к которой привязаны платежи по договору, не является существенным изменением условием. Они один за другим повторяют одну и ту же фразу:

у  позивача  існувала можливість передбачення в момент укладення договору зміну курсу гривні відносно іноземної валюти-долару США, враховуючи динаміку зміни курсів валют з моменту введення в обіг національної валюти-гривні і її девальвації та можливість отримання ним кредиту у національній валюті.

Популярность этой формулировки объясняется тем, что она повторяет п. 16 постановления Пленума Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел «Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин» от 30.03.2012 г.  № 5.

Но есть и положительные прецеденты (кстати, от того же ВССУ):

Вирішуючи спір в частині вимог про розірвання кредитного договору, суди вірно встановили, що настання фінансової світової кризи, падіння курсу долара* є істотною зміною обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору, тому на підставі ст. 652 ЦК України дійшли обґрунтованого висновку про розірвання кредитного договору, а як наслідок розірвання договору визначили виплату залишку боргу по кредиту. (определение Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел от 30.01.2014 г. // http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37147973)

* видимо, суд ошибся падающей валютой