В середине марта 2016 года было опубликовано решение Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин по жалобе против России. Суть жалобы — женщине отказали в работе в качестве моториста-рулевого, так как эта профессия входит в список запрещенных в РФ. В Украине аналогичная ситуация — у нас тоже есть действующий список из более чем 500 профессий, запрещенных для женщин. Ниже — извлечение из решения Комитета ООН в неофициальном переводе на украинский (перевод мой).

<…> У 2005 році Світлана Медведєва завершила навчання за спеціальністю судноводія, і з 1 червня 2012 року її було прийнято на роботу водія-моториста до Самарського річкового пасажирського підприємства, яке є товариством з обмеженою відповідальністю. Її призначення було схвалено заступником директора компанії. 29 червня того ж року її було звільнено з поясненням, що укладення з нею трудового договору суперечить ст. 253 Трудового кодексу й постанові уряду № 162, в якій перераховано професії, заборонені для жінок або такі, що вимагають для них певних обмежень. <…> Серед заборонених названо роботу водія-моториста. Однак додатково зауважено, що роботодавець може прийняти рішення про використання праці жінки на забороненій посаді, якщо для цього створено безпечні умови роботи. <…> При цьому на законодавчому рівні немає жодного пояснення, чому вказана робота є шкідливою для здоров’я жінок.

<…> Пані Медведєвою було подано позов до суду з метою примусити компанію створити безпечні умови роботи, необхідні для її працевлаштування. В суді вона посилалася на приписи Конституції і Трудового кодексу, які гарантують гендерну рівність, рівне ставлення до чоловіків і жінок та забороняють гендерну дискримінацію в трудових відносинах. <…> Але її позов було відхилено. Національні суди вказали, що встановлена заборона не порушує право заявниці на працевлаштування,оскільки захищає її від шкідливих умов праці, які негативно впливають на неї і на її репродуктивне здоров’я. Крім того, суд посилався на позицію Конституційного Суду РІ (рішення № 617-O-O від 22 березня 2012 р.) у справі, яка стосувалася заборони для жінок ставати помічниками машиністів електропоїздів.

<…> держава-учасниця не заперечує, що авторка була піддана диференційованому ставленню за ознакою статі, але таке ставлення було передбачено національним законодавством і є складовою спеціальних заходів із захисту жінок у певних сферах зайнятості через причини, пов’язані з їх фізичною природою, а саме їх здатністю ставати матерями, а тому такі не слід вважати дискримінаційними.

<…> Комітет вважає, що загальна заборона, яка застосовна до всіх жінок, незалежно від їх віку, сімейного стану, здатності або бажання мати дітей, представляє собою порушення прав <…> на рівні із чоловіками можливості працевлаштування й свободу вибору професії й місця роботи.

<…> Відповідне законодавство «відображає стійкі стереотипи щодо ролей і обов’язків жінок і чоловіків у родині й в суспільстві, які сприяють збереженню традиційних ролей жінок як матерів і дружин, підривають соціальний статус жінок і їх освітні й професійні перспективи.

<…> Комітету не було надано жодних даних про те, що включення посади моториста-рульового до списку заборонених професій обґрунтовується тими чи іншими науковими доказами, які б підтверджували, що ця професія може бути шкідливою для репродуктивного здоров’я жінок.

<…> Росія як країна-учасниця Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок має створити безпечні умови праці в усіх галузях промисловості замість того, щоб перешкоджати працевлаштуванню жінок в певних сферах й залишати створення безпечних умов праці на розсуд роботодавця. <…> Крім того, Росія зобов’язана забезпечувати захист репродуктивного здоров’я рівною мірою для жінок і для чоловіків.

<…> Через відмову в працевлаштуванні заявниця опиняється в ситуації, коли вона не може заробляти собі на життя за допомогою професії, якій вона навчалася. <…> Комітет закликає надати заявниці належне відшкодування завданої шкоди, а також полегшити доступ заявниці до роботи, для якої вона має необхідні кваліфікацію.

<…> Комітет закликає Російську Федерацію:

  • переглянути й внести зміни до статті 253 Трудового кодексу;
  • періодично переглядати, змінювати й скорочувати перелік заборонених професій або професій, доступ до яких обмежено, таким чином, щоб вони застосовувались суто для охорони материнства й забезпечення спеціальних умов для вагітних жінок і жінок, що годують груддю;
  • сприяти й полегшувати доступ жінок до цих професій шляхом покращення умов роботи й прийняття спеціальних тимчасових заходів для заохочення найму жінок в цих галузях праці.

З повним текстом рішення можна ознайомитися за посиланням: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2f63%2fD%2f60%2f2013&Lang=en.